PRO INVENT 2018


Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii “PRO INVENT” de la Cluj-Napoca, România este înregistrat ca marcă la O.S.I.M., titular Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, având certificatul cu numărul 100.000.

21 - 23 martie 2018, Sala Polivalentă, Cluj-Napoca

Președintele salonului:

Prof.dr.ing. Vasile Țopa
Rector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

 

Membri:

Prof.dr.ing. Dr.H.C.mult. Radu Munteanu
Presedintele Juriului, Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

Prof.dr.ing. Dan Silviu Mândru
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof.dr.ing. Daniela Popescu
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof.dr.ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Conf.dr.ing. Ovidiu Nemeș
Director, Direcția pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării - UTCN

Prof.dr.ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

MBA-ing. Liliana Pop
Director, Centrul pentru Transfer Tehnologic și de Cunoștințe al UTCN

Mirela Boțan
Director, Biroul de Imagine și Relații Publice al UTCN

Ing. Cristina Câmpeanu
Compartimentul pentru Relația cu Mediul Economic al UTCN

Alina Badiu
Referent, Biroul de Imagine și Relații Publice al UTCN

 

 

Secretariat tehnic:   

Prof.dr.ing. Mihai Damian
Coordonator IT, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Alexandru Florea
Coordonator IT, Biroul de Imagine și Relații Publice

Gradin Gheți
Coordonator IT, Biroul de Imagine și Relații Publice

Dr.ing. Marius Denes-Pop
Consultant IT, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

S.l.dr.ing. Emanuela Pop
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

S.l.dr.ing. Mihai Steopan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Adina Damian
Referent Design, Biroul de Imagine și Relații Publice

Anda Vlad
Responsabil PR, Biroul de Imagine și Relații Publice

Ing. Daniel Sîrb
Referent, Biroul de Imagine și Relații Publice

Ing.Călin Câmpean
Director, Biblioteca Universității Tehnice din Cluj-Napoca