Pro Invent 2017


Salonul Internaţional al Cercetãrii, Inovãrii şi Inventicii “Pro Invent” de la Cluj-Napoca, România este înregistrat ca marcã la O.S.I.M., titular Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca, având certificatul cu numãrul 100.000

Catalog 2017

Premiu Entitate Pentru...
Marele Premiu al Salonului QSound Soft Casa inteligentă care îți invață obiceiurile - VIKI
Marele Premiu al Juriului Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași invențiile prezentate la salonul Pro Invent 2017
Marele Premiu al UTCN Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu invențiile prezentate la salonul Pro Invent 2017
Premiu special Pro Invent Prof.univ.dr. Dănuț Nicolae Tarniță, Prof.univ.dr.ing. Daniela Tarniță Sistem modular-adaptiv pentru proteza totală de șold, utilizând materiale inteligente
Premiu special Pro Invent Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău invențiile prezentate la salonul Pro Invent 2017
Premiu special Pro Invent TAPARO SA Târgu Lăpuș Material textil compozit pentru înlocuirea lemnului din produsele de mobilier
Premiu special Pro Invent UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA produsele inovative realizate de studenții USAMV și prezentate la salonul Pro Invent 2017
Premiu special Pro Invent Prof.univ.dr.ing. Niculae Ion MARINESCU Performanţa în cercetare, inovare și inventică
Premiu special Pro Invent Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - INCDPM București invenţiile prezentate la salonul Pro Invent 2017
Premiu special Pro Invent Colectivului de Cercetare-Dezvoltare de la S.C. Hofigal Export-Import S.A. Performanţa în cercetare, inovare și inventică

 • Acad. Ioan POP DE POPA
 • Dr.ing. Marian VELCEA
 • Prof.univ.dr.ing. Mihail Aurel ȚIȚU
 • Prof.dr.ing. Dorica BOTĂU
 • Dr.fiz. Octavian Ioan BALTAG
 • Prof.dr.ing. Viorel BOSTAN
 • Ing.ch. Corina-Eugenia FLORIȚĂ
 • Prof.dr.fiz. Wilhelm KAPPEL
 • Prof.dr.ing. Valerian DOROGAN
 • Prof.dr.ing. Valer DULGHERU
 • Ing. Lajos LOSONCZI
 • Dr.ing. Ernest POPOVICI
 • Dr.ing. Valentin SILIVESTRU
 • Prof.dr.ing. Florin STĂNICĂ
 • Dr.ing. Victor DONESCU

 • Marele Premiu al Salonului PRO INVENT

 • Marele Premiu al Juriului, Salonul PRO INVENT

 • Marele Premiu al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca PRO INVENT

 • Premiile Speciale ale Salonului PRO INVENT

 • Premiul "Opera OMNIA"

 • Placheta "IN MEMORIAM"

 • Medalia de aur

 • Medalia de argint

 • Diplome de excelență

 • Premii oferite de entitatile participante


Preşedinte:

Prof.dr.ing. Dr.H.C.mult. Radu Munteanu
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

 

 

Secretar al Comisiei de jurizare:

Prof.dr.ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

 

 

Membri:

Prof.dr.ing. Valerian Dorogan
Universitatea Tehnicã a Moldovei


Prof.dr.ing. Dorica Botău
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timişoara


Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca


Prof.dr.ing. Mihai Ţiţu
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


Prof.dr.ing. Dan Silviu Mândru
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca


Prof.dr. Ioana Neagoe
Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj–Napoca


Dr.ing. Camelia Marinescu
Ministerul Cercetării și Inovării


Prof.dr.ing. Carmen Socaciu
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã din Cluj–Napoca


Prof.dr.fiz. Wilhelm Kappel
INCD pentru Inginerie Electricã ICPE-CA Bucureşti


Prof.dr.ing. Niculae Eugen Seghedin
Institutul Naţional de Inventicã Iaşi


Prof.dr.ing. Adrian Graur
Universitatea”Stefan cel Mare” din Suceava


Prof.dr.ing. Niculae Marinescu
Universitatea Politehnica Bucuresti


Prorector Șef Lucrări dr.ing. Dan-Cristian Vodnar
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã din Cluj–Napoca


Prof.dr.ing. Dumitru Doru Palade
Director I.N.C.D.M.T.M.


Prof.dr.ing. Daniela Tarniţa
Universitatea din Craiova


Mohammad Reza Mohammad Shafile
Idea Creativerayan Co. IRAN

 

 

Secretariat tehnic:

S.l.dr.ing. Mihai Steopan
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

Dr.ing. Emanuela Pop
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

S.l.dr.ing. Ovidiu Prodan
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca