Pro Invent 2017


Salonul Internaţional al Cercetãrii, Inovãrii şi Inventicii “Pro Invent” de la Cluj-Napoca, România este înregistrat ca marcã la O.S.I.M., titular Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca, având certificatul cu numãrul 100.000

Catalog 2017


Preşedinte:

Prof.dr.ing. Dr.H.C.mult. Radu Munteanu
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

 

 

Secretar al Comisiei de jurizare:

Prof.dr.ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

 

 

Membri:

Prof.dr.ing. Valerian Dorogan
Universitatea Tehnicã a Moldovei


Prof.dr.ing. Dorica Botău
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timişoara


Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca


Prof.dr.ing. Mihai Ţiţu
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


Prof.dr.ing. Dan Silviu Mândru
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca


Prof.dr. Ioana Neagoe
Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj–Napoca


Dr.ing. Camelia Marinescu
Ministerul Cercetării și Inovării


Prof.dr.ing. Carmen Socaciu
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã din Cluj–Napoca


Prof.dr.fiz. Wilhelm Kappel
INCD pentru Inginerie Electricã ICPE-CA Bucureşti


Prof.dr.ing. Niculae Eugen Seghedin
Institutul Naţional de Inventicã Iaşi


Prof.dr.ing. Adrian Graur
Universitatea”Stefan cel Mare” din Suceava


Prof.dr.ing. Niculae Marinescu
Universitatea Politehnica Bucuresti


Prorector Șef Lucrări dr.ing. Dan-Cristian Vodnar
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã din Cluj–Napoca


Prof.dr.ing. Dumitru Doru Palade
Director I.N.C.D.M.T.M.


Prof.dr.ing. Daniela Tarniţa
Universitatea din Craiova


Mohammad Reza Mohammad Shafile
Idea Creativerayan Co. IRAN

 

 

Secretariat tehnic:

S.l.dr.ing. Mihai Steopan
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

Dr.ing. Emanuela Pop
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

S.l.dr.ing. Ovidiu Prodan
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca