PRO INVENT 2022

Datorită unor aspecte legate de disponibilitatea locaţiei unde se va desfăşura evenimentul, Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT va avea loc în perioada

26 - 28 octombrie 2022

Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT este un loc distins de întâlnire între inventatori şi oameni de afaceri şi antreprenori interesaţi să pună în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii umane.

Salonul PRO INVENT a debutat în primăvara anului 2002 la Complexul Expo Transilvania din Cluj-Napoca, în cadrul Târgului Internaţional ”Foresta”. Din anul 2004 următoarele patru ediţii ale Salonului PRO INVENT au fost organizate în cadrul Târgului Internaţional Tehnic, tot la Expo Transilvania.

În anul 2008, Salonul PRO INVENT a fost înregistrat ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), având certificatul cu numărul 100.000, titular fiind Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Salon PRO INVENT


Începând cu anul 2014, trei ediţii la rând, Salonul PRO INVENT a fost organizat în cadrul complexului de învăţământ aparţinând Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca situat pe Bulevardul Muncii 103-105. Cele 18 ediţii trecute ale Salonului au adus în atenţia publicului invenţii din aproape toate domeniile de activitate.


Având teme care acoperă materiale, procese şi produse inovatoare în domenii precum energia, mediul, sănătatea, agricultura, resursele etc., ediţia a 19-a va reuni universităţi, institute de cercetare, centre şi staţii, companii, asociaţii de inventatori, persoane fizice din România şi din străinătate.

Pentru al doilea an consecutiv, companiile inovatoare care doresc să prezinte produse şi tehnologii noi pot face acest lucru într-o prezentare online, oferindu-se astfel oportunitatea companiilor participante de a prezenta publicului atât soluţii tehnice inovatoare create deja, cât şi strategia de inovare pe termen mediu şi lung.

O secţiune specială a Salonului cuprinde lucrările studenţilor sau ale grupurilor de studenţi afiliate cu structurile de inovare şi cercetare ale universităţii noastre, pe care un juriu le va evalua. În plus, Salonul va include o expunere a artei computerizate - pictură şi fotografie - a studenţilor de la specializarea Arte Plastice şi Decorative din cadrul Facultăţii de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este printre primele instituţii de învăţământ superior din Europa care organizează un salon de inventică.

Temele de cercetare dezvoltate de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca acoperă domeniile ingineriei, ştiinţelor exacte şi a ştiinţelor umaniste. Instituţional sunt susţinute cercetările aliniate la direcţiile prioritare cuprinse în strategiile de cercetare–dezvoltare–inovare pe plan naţional şi internaţional.

În cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sunt active 80 de structuri de cercetare acreditate. Noua strategie a cercetării naţionale urmăreşte crearea unor structuri interdisciplinare şi multidisciplinare autosustenabile şi capabile de reale performanţe ştiinţifice.

 • Marele Premiu al Salonului
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Bucureşti
  Lucrarea: Filme pe bază de oxid de titan(TiO2) şi fosfor (P205) modificate cu oxid de grafenă redus (RGO) cu proprietăţi fotocatalitice controlabile şi procedeu de obţinere a acestora.
  Autori: Ileana Cristina Vasiliu, Ana Maria Iordache, Elisa Mihail, Iulian Pana, Bogdan Alexandru Sava, Lucica Boroica, Ana Violeta Filip
 • Marele Premiu al UTCN
 • ▪  Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Premiul Special al Juriului
 • ▪  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM), Bucureşti - aniversarea a 115 ani de existenţă
 • Premiul Rectorului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
 • ▪  Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • Premiul "Augustin Maior"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Bucureşti
  Lucrarea: Stand de testare automatizat destinat vehiculelor aeriene fără pilot având propulsie electrică cu elice.
  Autori: Tiberius Florian Frigioescu, Teodor Adrian Badea, Mihaela Raluca Condruz, Alexandru Paraschiv
 • Premiul "Traian Dragoş"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti, pentru lucrările înscrise în catalogul Pro Invent 2021
 • Premiul special "Nicolae Vasilescu-Karpen"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - ICPE-CA Bucureşti
  Lucrarea: Procedee de realizare a unui inductor pentru motor sincron cu magneţi permanenţi şi autopornire.
  Autori: Mihail Popescu, Wilhelm Kappel, Sergiu Nicolaie, Gheorghe Mihai Mihăiescu
 • Premiul special "Constantin Marin Antohi"
 • ▪  Institutul de Chimie - Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova
  Lucrarea: Complex binuclear de cupru hidrosolubil cu activitatea antimicrobiană.
  Autori: Tudor Jovmir, Tatiana Popa, Greta Bălan, Olga Burduniuc, Lucian Lupaşcu, Vadim Druţă, Aurelian Gulea, Vasile Lozan
 • Premiul filialei Cluj-Napoca al "Academiei de Ştiinţe Tehnice" din România
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi
  Lucrarea: Metodă de preparare a unui imunogen bazat pe monoparticule de aur pentru realizarea de vaccinuri împotriva coronavirusurilor de tip SARS – COV- 2.
  Autori: Dumitru-Daniel Herea, Horia Chiriac, Nicoleta Lupu
 • Premiul "Academiei de Ştiinţe Tehnice" din România
 • ▪  „Opera Omnia” (53 brevete) – Prof. dr. ing. Augustin Semenescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • Medalii de aur, argint şi bronz
 • Diplome de excelenţă
 • Premii oferite de entităţile participante
 • Premii pentru studenţi

Notă: Diplomele şi medaliile se acordă pe invenţie (atunci când este atributul unui grup de inventatori), nu pe inventator. Nu avem posibilitatea de a verifica dacă fiecare inventator sau grup de inventatori fac parte dintr-o entitate participantă.

Fiecare entitate participantă are dreptul de a oferi 1 premiu unei alte entităţi sau firme participante în cadrul Salonului.

Preşedinte:
Prof. dr. ing. Dr. H. C. mult. Radu Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Secretar al Comisiei de jurizare:
Prof. dr. ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Membri:

Prof. dr. ing. Adam Rylski
Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia

Prof. dr. ing. Dorica Botău
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României", Timişoara

Prof. dr. ing. Luige Vlădăreanu
Institutul de Mecanică a Solidelor, Academia Română, Bucureşti

Prof. dr. ing. Adrian Graur
Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava

Prof. dr. ing. Sorin Grigorescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Prof. univ. dr. Constantin Spânu
Centrul Naţional de Sănătate Publică din Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Dan Tarniţă
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Prof. dr. ing. Daniela Tarniţă
Universitatea din Craiova

Prof. dr. ing. Aurel-Mihail Țîţu
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof. dr. ing. Wihelm Kappel
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Bucureşti

Prof. dr. Nicolae Constantea
Centrul de Transfer Tehnologic Spitalul Clinic Municipal, Cluj-Napoca

Dr. ing. Camelia Marinescu
Ministerul Cercetării şi Inovării

Prof. univ. dr. Narcisa Mederle
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României", Timişoara

Prof. dr. ing. Dan Silviu Mândru
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Lector Mariana Hahue
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

Mariana Muscalu
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

Prof. univ. dr. Daniela Manea
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Florin Oniga
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Augustin Semenescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Prof. dr. ing. Niculae Eugen Seghedin
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi (Institutul Naţional de Inventică Iaşi)

Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi

Prof. dr. ing. Dan-Cristian Vodnar
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Alexandru Bitoleanu
Universitatea din Craiova

Prof. dr. ing. Constantin Oprean
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Prof. dr. ing. Dan Milici
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Prof. dr. ing. Petre Ogruţan
Universitatea Transilvania din Brașov

Prof. dr. ing. Sorin Muşuroi
Universitatea "Politehnica" Timişoara

Prof. dr. ing. Mihaela Popescu
Universitatea din Craiova

Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeş
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Valeriu Dulgheru
Universitatea Tehnică a Moldovei

Prof. univ. dr. hab. Vasile Tronciu
Universitatea Tehnică a Moldovei

Prof. dr. ing. Paul Bechet
Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", Sibiu

Şef lucrări Vesa Ştefan Cristian
Director Departament de Cercetare, Dezvoltare şi Invovare
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

C.S. dr. principal I Teodora Mocan
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

Anca Daniela Raiciu
Lector univ. Facultatea de Farmacie "Titu Maiorescu"
Preşedinte patronat PLANTA ROMANICA, Bucureşti

Dr. hab. Irina Fierăscu
INCD pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM, Bucureşti

Dr. ing. Vlad Păsculescu
INCD pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX, Petroşani

Dr. Marian Velcea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Conf. dr. ing. Andrei Sandu
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Ing. Remi Rădulescu
Societatea Inventatorilor din Banat

Președintele salonului:
Prof. dr. ing. Vasile Ţopa
Rector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Membri:

Prof. dr. ing. Dr. H. C. mult. Radu Munteanu
Preşedintele Juriului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Dan Silviu Mândru
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Daniela Popescu
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Florin Oniga
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeş
Director, Direcţia pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UTCN

Prof. dr. ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

MBA - ing. Liliana Pop
Director, Centrul pentru Transfer Tehnologic şi de Cunoștințe al UTCN

Mirela Boțan
Director, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Alina Badiu
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN


Secretariat tehnic:

S. l. dr. ing. Emanuela Pop
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

S. l. dr. ing. Mihai Steopan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Mihai Damian
Coordonator IT, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Gradin Gheţi
Coordonator IT, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Adina Damian
Referent Design, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Anda Vlad
Responsabil PR, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Ing. Daniel Sîrb
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Ing. Călin Câmpean
Director, Biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT este un loc distins de întâlnire între inventatori şi oameni de afaceri şi antreprenori interesaţi să pună în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii umane.

Salonul PRO INVENT a debutat în primăvara anului 2002 la Complexul Expo Transilvania din Cluj-Napoca, în cadrul Târgului Internaţional ”Foresta”. Din anul 2004 următoarele patru ediţii ale Salonului PRO INVENT au fost organizate în cadrul Târgului Internaţional Tehnic, tot la Expo Transilvania.

În anul 2008, Salonul PRO INVENT a fost înregistrat ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), având certificatul cu numărul 100.000, titular fiind Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Salon PRO INVENT


Începând cu anul 2014, trei ediţii la rând, Salonul PRO INVENT a fost organizat în cadrul complexului de învăţământ aparţinând Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca situat pe Bulevardul Muncii 103-105. Cele 18 ediţii trecute ale Salonului au adus în atenţia publicului invenţii din aproape toate domeniile de activitate.


Având teme care acoperă materiale, procese şi produse inovatoare în domenii precum energia, mediul, sănătatea, agricultura, resursele etc., ediţia a 19-a va reuni universităţi, institute de cercetare, centre şi staţii, companii, asociaţii de inventatori, persoane fizice din România şi din străinătate.

Pentru al doilea an consecutiv, companiile inovatoare care doresc să prezinte produse şi tehnologii noi pot face acest lucru într-o prezentare online, oferindu-se astfel oportunitatea companiilor participante de a prezenta publicului atât soluţii tehnice inovatoare create deja, cât şi strategia de inovare pe termen mediu şi lung.

O secţiune specială a Salonului cuprinde lucrările studenţilor sau ale grupurilor de studenţi afiliate cu structurile de inovare şi cercetare ale universităţii noastre, pe care un juriu le va evalua. În plus, Salonul va include o expunere a artei computerizate - pictură şi fotografie - a studenţilor de la specializarea Arte Plastice şi Decorative din cadrul Facultăţii de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este printre primele instituţii de învăţământ superior din Europa care organizează un salon de inventică.

Temele de cercetare dezvoltate de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca acoperă domeniile ingineriei, ştiinţelor exacte şi a ştiinţelor umaniste. Instituţional sunt susţinute cercetările aliniate la direcţiile prioritare cuprinse în strategiile de cercetare–dezvoltare–inovare pe plan naţional şi internaţional.

În cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sunt active 80 de structuri de cercetare acreditate. Noua strategie a cercetării naţionale urmăreşte crearea unor structuri interdisciplinare şi multidisciplinare autosustenabile şi capabile de reale performanţe ştiinţifice.

 • Marele Premiu al Salonului
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Bucureşti
  Lucrarea: Filme pe bază de oxid de titan(TiO2) şi fosfor (P205) modificate cu oxid de grafenă redus (RGO) cu proprietăţi fotocatalitice controlabile şi procedeu de obţinere a acestora.
  Autori: Ileana Cristina Vasiliu, Ana Maria Iordache, Elisa Mihail, Iulian Pana, Bogdan Alexandru Sava, Lucica Boroica, Ana Violeta Filip
 • Marele Premiu al UTCN
 • ▪  Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Premiul Special al Juriului
 • ▪  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM), Bucureşti - aniversarea a 115 ani de existenţă
 • Premiul Rectorului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
 • ▪  Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • Premiul "Augustin Maior"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Bucureşti
  Lucrarea: Stand de testare automatizat destinat vehiculelor aeriene fără pilot având propulsie electrică cu elice.
  Autori: Tiberius Florian Frigioescu, Teodor Adrian Badea, Mihaela Raluca Condruz, Alexandru Paraschiv
 • Premiul "Traian Dragoş"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti, pentru lucrările înscrise în catalogul Pro Invent 2021
 • Premiul special "Nicolae Vasilescu-Karpen"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - ICPE-CA Bucureşti
  Lucrarea: Procedee de realizare a unui inductor pentru motor sincron cu magneţi permanenţi şi autopornire.
  Autori: Mihail Popescu, Wilhelm Kappel, Sergiu Nicolaie, Gheorghe Mihai Mihăiescu
 • Premiul special "Constantin Marin Antohi"
 • ▪  Institutul de Chimie - Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova
  Lucrarea: Complex binuclear de cupru hidrosolubil cu activitatea antimicrobiană.
  Autori: Tudor Jovmir, Tatiana Popa, Greta Bălan, Olga Burduniuc, Lucian Lupaşcu, Vadim Druţă, Aurelian Gulea, Vasile Lozan
 • Premiul filialei Cluj-Napoca al "Academiei de Ştiinţe Tehnice" din România
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi
  Lucrarea: Metodă de preparare a unui imunogen bazat pe monoparticule de aur pentru realizarea de vaccinuri împotriva coronavirusurilor de tip SARS – COV- 2.
  Autori: Dumitru-Daniel Herea, Horia Chiriac, Nicoleta Lupu
 • Premiul "Academiei de Ştiinţe Tehnice" din România
 • ▪  „Opera Omnia” (53 brevete) – Prof. dr. ing. Augustin Semenescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • Medalii de aur, argint şi bronz
 • Diplome de excelenţă
 • Premii oferite de entităţile participante
 • Premii pentru studenţi

Notă: Diplomele şi medaliile se acordă pe invenţie (atunci când este atributul unui grup de inventatori), nu pe inventator. Nu avem posibilitatea de a verifica dacă fiecare inventator sau grup de inventatori fac parte dintr-o entitate participantă.

Fiecare entitate participantă are dreptul de a oferi 1 premiu unei alte entităţi sau firme participante în cadrul Salonului.

Preşedinte:
Prof. dr. ing. Dr. H. C. mult. Radu Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Secretar al Comisiei de jurizare:
Prof. dr. ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Membri:

Prof. dr. ing. Adam Rylski
Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia

Prof. dr. ing. Dorica Botău
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României", Timişoara

Prof. dr. ing. Luige Vlădăreanu
Institutul de Mecanică a Solidelor, Academia Română, Bucureşti

Prof. dr. ing. Adrian Graur
Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava

Prof. dr. ing. Sorin Grigorescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Prof. univ. dr. Constantin Spânu
Centrul Naţional de Sănătate Publică din Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Dan Tarniţă
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Prof. dr. ing. Daniela Tarniţă
Universitatea din Craiova

Prof. dr. ing. Aurel-Mihail Țîţu
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof. dr. ing. Wihelm Kappel
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Bucureşti

Prof. dr. Nicolae Constantea
Centrul de Transfer Tehnologic Spitalul Clinic Municipal, Cluj-Napoca

Dr. ing. Camelia Marinescu
Ministerul Cercetării şi Inovării

Prof. univ. dr. Narcisa Mederle
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României", Timişoara

Prof. dr. ing. Dan Silviu Mândru
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Lector Mariana Hahue
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

Mariana Muscalu
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

Prof. univ. dr. Daniela Manea
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Florin Oniga
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Augustin Semenescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Prof. dr. ing. Niculae Eugen Seghedin
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi (Institutul Naţional de Inventică Iaşi)

Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi

Prof. dr. ing. Dan-Cristian Vodnar
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Alexandru Bitoleanu
Universitatea din Craiova

Prof. dr. ing. Constantin Oprean
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Prof. dr. ing. Dan Milici
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Prof. dr. ing. Petre Ogruţan
Universitatea Transilvania din Brașov

Prof. dr. ing. Sorin Muşuroi
Universitatea "Politehnica" Timişoara

Prof. dr. ing. Mihaela Popescu
Universitatea din Craiova

Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeş
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Valeriu Dulgheru
Universitatea Tehnică a Moldovei

Prof. univ. dr. hab. Vasile Tronciu
Universitatea Tehnică a Moldovei

Prof. dr. ing. Paul Bechet
Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", Sibiu

Şef lucrări Vesa Ştefan Cristian
Director Departament de Cercetare, Dezvoltare şi Invovare
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

C.S. dr. principal I Teodora Mocan
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

Anca Daniela Raiciu
Lector univ. Facultatea de Farmacie "Titu Maiorescu"
Preşedinte patronat PLANTA ROMANICA, Bucureşti

Dr. hab. Irina Fierăscu
INCD pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM, Bucureşti

Dr. ing. Vlad Păsculescu
INCD pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX, Petroşani

Dr. Marian Velcea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Conf. dr. ing. Andrei Sandu
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Ing. Remi Rădulescu
Societatea Inventatorilor din Banat

Președintele salonului:
Prof. dr. ing. Vasile Ţopa
Rector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Membri:

Prof. dr. ing. Dr. H. C. mult. Radu Munteanu
Preşedintele Juriului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Dan Silviu Mândru
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Daniela Popescu
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Florin Oniga
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeș
Director, Direcţia pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UTCN

Prof. dr. ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

MBA - ing. Liliana Pop
Director, Centrul pentru Transfer Tehnologic şi de Cunoştinţe al UTCN

Mirela Boțan
Director, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Alina Badiu
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN


Secretariat tehnic:

S. l. dr. ing. Emanuela Pop
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

S. l. dr. ing. Mihai Steopan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Mihai Damian
Coordonator IT, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Gradin Gheţi
Coordonator IT, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Adina Damian
Referent Design, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Anda Vlad
Responsabil PR, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Ing. Daniel Sîrb
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Ing. Călin Câmpean
Director, Biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca