PRO INVENT 2023

Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT va avea loc în perioada

25 - 27 octombrie 2023, Clădirea UTCN, Bulevardul Muncii 103 - 105

Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT este un loc distins de întâlnire între inventatori şi oameni de afaceri şi antreprenori interesaţi să pună în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii umane.

Salonul PRO INVENT a debutat în primăvara anului 2002 la Complexul Expo Transilvania din Cluj-Napoca, în cadrul Târgului Internaţional ”Foresta”. Din anul 2004 următoarele patru ediţii ale Salonului PRO INVENT au fost organizate în cadrul Târgului Internaţional Tehnic, tot la Expo Transilvania.

În anul 2008, Salonul PRO INVENT a fost înregistrat ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), având certificatul cu numărul 100.000, titular fiind Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Salon PRO INVENT


Începând cu anul 2014, trei ediţii la rând, Salonul PRO INVENT a fost organizat în cadrul complexului de învăţământ aparţinând Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca situat pe Bulevardul Muncii 103-105. Între 2018 şi 2022 Salonul a fost organizat la Sala Polivalentă BT Arena, cu două ediţii online (în 2020 şi 2021). Cele 20 de ediţii trecute ale Salonului au adus în atenţia publicului invenţii din aproape toate domeniile de activitate.


Având teme care acoperă materiale, procese şi produse inovatoare în domenii precum energie, mediu, sănătate, agricultură, resurse etc., ediţia a 21-a va reuni universităţi, institute de cercetare, centre şi staţii, companii, asociaţii de inventatori, persoane fizice din România şi din străinătate.

O secţiune specială a Salonului cuprinde lucrările studenţilor sau ale grupurilor de studenţi afiliate cu structurile de inovare şi cercetare ale universităţii noastre, pe care un juriu le va evalua.


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este printre primele instituţii de învăţământ superior din Europa care organizează un salon de inventică.

Temele de cercetare dezvoltate de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca acoperă domeniile ingineriei, ştiinţelor exacte şi a ştiinţelor umaniste. Instituţional sunt susţinute cercetările aliniate la direcţiile prioritare cuprinse în strategiile de cercetare–dezvoltare–inovare pe plan naţional şi internaţional.

În cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sunt active 80 de structuri de cercetare acreditate. Noua strategie a cercetării naţionale urmăreşte crearea unor structuri interdisciplinare şi multidisciplinare autosustenabile şi capabile de reale performanţe ştiinţifice.

 • Marele Premiu al Salonului "Pro Invent XXI"
 • ▪  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Marele Premiu al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
 • ▪  Universitatea "Politehnica" Timişoara
 • Marele Premiu al Universităţii Europene de Tehnologie EUt+
 • ▪  Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău - Viorel Bostan, Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Maxim Vaculenco, Ion Bodnariuc, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu, Iulian Malcoci, Nicolae Trifan, Alexandru Buga, Dumitru Vengher - Transmisii precesionale cu angrenări dinţate
 • Premiul Rectorului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
 • ▪  Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
 • Premiul Juriului Salonului "Pro Invent XXI"
 • ▪  Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
 • Premiul aniversar "Elie Carafoli"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Bucureşti
 • Premiul aniversar "Traian Dragoş"
 • ▪  Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I”, Timişoara - Mederle Narcisa Geanina, Albu Kaya Mădălina Georgiana, Ghica Mihaela Violeta, Kaya Durmus Alpaslan, Mederle Ovidiu Alexandru, Radulov Isidora, Iancu Tiberiu, Dinu-Pîrvu Cristina-Elena, Ghilean Bianca Mădălina - HIDROGEL ANTIPARAZITAR PE BAZĂ DE COLAGEN ŞI PRINCIPII ACTIVE DIN PLANTE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA
 • Premiul aniversar "120 de ani de la brevetarea aeroplanului lui Aurel Vlaicu"
 • ▪  Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi
 • Premiul "Andrei Ripianu"
 • ▪  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
 • Premiul "Mircea Mihăilescu"
 • ▪  ROMVAC S.A. Voluntari - Chiurciu Viorica, Ibram Alef, Neagu Monica, Tănase Cristiana, Constantin Carolina, Mihaela Surcel, Adrana Munteanu - METODĂ DE PURIFICARE A PREPARATULUI IG Y OBŢINUT DIN OUĂ HIPERIMUNE (ROMVAC) CU AJUTORUL SISTEMULUI AUTOMAT DE CROMATOGRAFIE DE LICHIDE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ ŞI TESTAREA ACTIVITĂŢII BIOLOGICE A FRACŢIILOR OBŢINUTE ASUPRA LINIEI CELULARE STANDARD
 • Premiul "Liviu Mănduc"
 • ▪  Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
 • Premiul "Cluj-Napoca - oraş al inovării"
 • ▪  Forumul Inventatorilor Români, Iaşi
 • Premiul Societăţii absolvenţilor UTCN "Ad Absolutum"
 • ▪  Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava
 • Premiul "Centrului Universitar Nord Baia Mare"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă-INCD INSEMEX, Petroşani
 • Premiul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism
 • ▪  Universitatea ”Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu
 • Premiul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare
 • ▪  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Szilard Molnar, Levente Tamas - TOF NORMAL ESTIMATION FOR PULSE BASED TOF CAMERA USING CNN
 • Premiul Facultăţii de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică
 • ▪  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Tompos Alpar, Andrei-Mihai Groza, Porondi-Racz Attila, Bogdan Tudor Gal, Christian Andrei Gafencu, Kecskes Cristian Laurențiu, Gabriel-Aurelian Moldovan, Ionuț George Moldovan, Radu Mihai Popa, drd. ing. Thomas-Imre-Cyrille Buidin, drd. ing. Mihai-Vasile Turc, drd. ing. Irina Duma - PROIECTAREA, DEZVOLTAREA ŞI TESTAREA UNUI MONOPOST ELECTRIC DE TIP FORMULA STUDENT
 • Premiul Facultăţii de Construcţii
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, INCDTIM, Cluj-Napoca
 • Premiul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • ▪  Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. dr. Octavian Fodor”, Cluj-Napoca - Mocan Lucian Constantin, Iancu Cornel, Mocan Teodora, Matea Cristian Tudor - Procedeu de obţinere a nanostructurilor funcţionalizate de tip GNP-TA-NGF
 • Premiul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM, Bucureşti - Cristina Nistor, Cătălin Mihăescu, Cristian Petcu, Raluca Ianchis, Ioana Gifu, Elvira Alexandrescu - Process for the preparation of a product with thermal energy storage properties based on a PEG6000 - Silica - Carbon nanotubes composite material with stabilized shape
 • Premiul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM, Timişoara
 • Premiul Facultăţii de Inginerie Electrică
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Bucureşti
 • Premiul Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei
 • ▪  Universitatea din Petroşani
 • Medalii de aur şi Pro Invent
 • Diplome de excelenţă
 • Premii oferite de entităţile participante
 • Premii pentru studenţi
 • Secţiunea Studenţi
 • ▪  Premiul I - Studenţii participanţi din cadrul Universităţii "Politehnica" Timişoara
 • ▪  Premiul II - Studenţii participanţi din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
 • ▪  Premiul III - Studenţii participanţi din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Fiecare entitate participantă poate oferi premii altor entităţi participante în cadrul Salonului.

Preşedinte:
Prof. dr. ing. Dr. H. C. mult. Radu Munteanu
Preşedintele de onoare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Secretar al Comisiei de jurizare:
Prof. dr. ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Membri:

Prof. dr. ing. Adam Rylski
Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia

C.S. I dr. biochim. Radu Albulescu
Institutul Naţional de C-D Chimico-Farmaceutică I.C.C.F., Bucureşti

Adriana Aldescu
Şef Serviciu Examinare Preliminară, Administrare brevete naţionale şi europene – Direcţia Brevete de Invenţie şi Informaţii Tehnologice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci OSIM

Prof. dr. ing. Paul Bechet
Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", Sibiu

C.S. II dr. ing. Anca Becze
INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000, Bucureşti

Ş. l. dr. ing. Corneliu Birtok-Băneasă
Universitatea "Politehnica" Timişoara

Prof. dr. ing. Alexandru Bitoleanu
Universitatea din Craiova

Dr. Octavian Buiu
INCD pentru Microtehnologie - IMT, Bucureşti

Dr. Viorica Chiurciu
Preşedinte C.A. - Director General, SC Romvac Company SA

Prof. dr. Nicolae Constantea
Centrul de Transfer Tehnologic, Spitalul Clinic Municipal din Cluj-Napoca

Daniela Dragomir
Şef Serviciu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Serviciul Comunicare şi Marketing Operaţional, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci OSIM

Prof. dr. ing. Valeriu Dulgheru
Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. habil. Irina Fierăscu
INCD pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM, Bucureşti

Dr. ing. Artur Găman
Director General, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX, Petroşani

Prof. dr. ing. Oana Gângu
Universitatea din Craiova

Conf. dr. Viorica Gladchi
Universitatea de Stat din Republica Moldova

Prof. dr. ing. Adrian Graur
Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava

Prof. dr. ing. Sorin Dan Grigorescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Dr. ing. Andreea Hegyi
INCD URBAN-INCERC

Ş. l. dr. Georgiana Horincar
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi

Dr. ing. Iulian Ilie
INCD pentru Mecatronică şi Tehnica Masurării, Bucureşti

Conf. dr. ing. Lefkovits László
Universitatea Sapientia, Târgu Mureş

Specialist superior Eugeniu Livădaru
Institutul de Fitotehnie Porumbeni, Republica Moldova

Prof. dr. ing. Daniela Manea
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Dr. ing. Camelia Marinescu
Ministerul Cercetării şi Inovării

Prof. dr. Narcisa Mederle
Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I", Timişoara

Prof. dr. ing. Dan Milici
Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava

C.S. dr. principal I Teodora Mocan
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

Dr. ing. Ana-Maria Mocioiu
INCD pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR, Pantelimon, Ilfov

Ş. l. dr. Lidia Munteanu
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Mihai Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Sorin Muşuroi
Universitatea "Politehnica" Timişoara

Prof. dr. ing. Valentin Năvrăpescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Acad., Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeş
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Gabriel Oltean
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Florin Oniga
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Conf. dr. Anca Pop
AC Helcor SRL, Baia Mare

Prof. dr. ing. Mihaela Popescu
Universitatea din Craiova

Conf. dr. ing. Emil Pricop
Universitatea de Petrol-Gaze, Ploieşti

Lector univ. Anca Daniela Raiciu
Universitatea "Titu Maiorescu", Preşedinte patronat PLANTA ROMANICA, Bucureşti

Prof. dr. ing. Sorin Mihai Radu
Universitatea din Petroşani

Ing. Remi Rădulescu
Societatea Inventatorilor din Banat

Conf. dr. ing., dr. şt. med. Octavian Sajin
Centrul Naţional de Sănătate Publică din Chișinău, Republica Moldova

Conf. dr. ing. Andrei Victor Sandu
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Prof. dr. ing. Niculae Eugen Seghedin
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi (Institutul Naţional de Inventică Iaşi)

Prof. dr. ing. Augustin Semenescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Prof. dr. ing. Sonia Socaci
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Mihail Ţîţu
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Dr. Marian Velcea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti. Asociaţia "Justin Capră"

Ş. l. dr. Ştefan Cristian Vesa
Director Departament de Cercetare, Dezvoltare şi Invovare
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Luige Vlădăreanu
Institutul de Mecanică a Solidelor, Academia Română, Bucureşti

Prof. dr. ing. Dan-Cristian Vodnar
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Președintele salonului:
Prof. dr. ing. Vasile Ţopa
Rector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Membri:

Prof. dr. ing. Dr. H. C. mult. Radu Munteanu
Preşedintele Juriului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Dan Silviu Mândru
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Daniela Popescu
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Florin Oniga
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeş
Director, Direcţia pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UTCN

Prof. dr. ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

MBA - ing. Liliana Pop
Director, Centrul pentru Transfer Tehnologic şi de Cunoștințe al UTCN

Mirela Boțan
Director, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Alina Badiu
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN


Secretariat tehnic:

Ş. l. dr. ing. Emanuela Pop
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Ş. l. dr. ing. Mihai Steopan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Gradin Gheţi
Coordonator IT, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Adina Damian
Referent Design, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Ing. Daniel Sîrb
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Răzvan Nicu
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Sandu Cimponeriu
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Dan Colţea
Director, Biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Mariana Moldovanu
Şef atelier multiplicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT este un loc distins de întâlnire între inventatori şi oameni de afaceri şi antreprenori interesaţi să pună în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii umane.

Salonul PRO INVENT a debutat în primăvara anului 2002 la Complexul Expo Transilvania din Cluj-Napoca, în cadrul Târgului Internaţional ”Foresta”. Din anul 2004 următoarele patru ediţii ale Salonului PRO INVENT au fost organizate în cadrul Târgului Internaţional Tehnic, tot la Expo Transilvania.

În anul 2008, Salonul PRO INVENT a fost înregistrat ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), având certificatul cu numărul 100.000, titular fiind Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Salon PRO INVENT


Începând cu anul 2014, trei ediţii la rând, Salonul PRO INVENT a fost organizat în cadrul complexului de învăţământ aparţinând Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca situat pe Bulevardul Muncii 103-105. Între 2018 şi 2022 Salonul a fost organizat la Sala Polivalentă BT Arena, cu două ediţii online (în 2020 şi 2021). Cele 20 de ediţii trecute ale Salonului au adus în atenţia publicului invenţii din aproape toate domeniile de activitate.


Având teme care acoperă materiale, procese şi produse inovatoare în domenii precum energie, mediu, sănătate, agricultură, resurse etc., ediţia a 21-a va reuni universităţi, institute de cercetare, centre şi staţii, companii, asociaţii de inventatori, persoane fizice din România şi din străinătate.

O secţiune specială a Salonului cuprinde lucrările studenţilor sau ale grupurilor de studenţi afiliate cu structurile de inovare şi cercetare ale universităţii noastre, pe care un juriu le va evalua.


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este printre primele instituţii de învăţământ superior din Europa care organizează un salon de inventică.

Temele de cercetare dezvoltate de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca acoperă domeniile ingineriei, ştiinţelor exacte şi a ştiinţelor umaniste. Instituţional sunt susţinute cercetările aliniate la direcţiile prioritare cuprinse în strategiile de cercetare–dezvoltare–inovare pe plan naţional şi internaţional.

În cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sunt active 80 de structuri de cercetare acreditate. Noua strategie a cercetării naţionale urmăreşte crearea unor structuri interdisciplinare şi multidisciplinare autosustenabile şi capabile de reale performanţe ştiinţifice.

 • Marele Premiu al Salonului "Pro Invent XXI"
 • ▪  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Marele Premiu al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
 • ▪  Universitatea "Politehnica" Timişoara
 • Marele Premiu al Universităţii Europene de Tehnologie EUt+
 • ▪  Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău - Viorel Bostan, Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Maxim Vaculenco, Ion Bodnariuc, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu, Iulian Malcoci, Nicolae Trifan, Alexandru Buga, Dumitru Vengher - Transmisii precesionale cu angrenări dinţate
 • Premiul Rectorului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
 • ▪  Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
 • Premiul Juriului Salonului "Pro Invent XXI"
 • ▪  Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
 • Premiul aniversar "Elie Carafoli"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Bucureşti
 • Premiul aniversar "Traian Dragoş"
 • ▪  Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I”, Timişoara - Mederle Narcisa Geanina, Albu Kaya Mădălina Georgiana, Ghica Mihaela Violeta, Kaya Durmus Alpaslan, Mederle Ovidiu Alexandru, Radulov Isidora, Iancu Tiberiu, Dinu-Pîrvu Cristina-Elena, Ghilean Bianca Mădălina - HIDROGEL ANTIPARAZITAR PE BAZĂ DE COLAGEN ŞI PRINCIPII ACTIVE DIN PLANTE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA
 • Premiul aniversar "120 de ani de la brevetarea aeroplanului lui Aurel Vlaicu"
 • ▪  Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi
 • Premiul "Andrei Ripianu"
 • ▪  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
 • Premiul "Mircea Mihăilescu"
 • ▪  ROMVAC S.A. Voluntari - Chiurciu Viorica, Ibram Alef, Neagu Monica, Tănase Cristiana, Constantin Carolina, Mihaela Surcel, Adrana Munteanu - METODĂ DE PURIFICARE A PREPARATULUI IG Y OBŢINUT DIN OUĂ HIPERIMUNE (ROMVAC) CU AJUTORUL SISTEMULUI AUTOMAT DE CROMATOGRAFIE DE LICHIDE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ ŞI TESTAREA ACTIVITĂŢII BIOLOGICE A FRACŢIILOR OBŢINUTE ASUPRA LINIEI CELULARE STANDARD
 • Premiul "Liviu Mănduc"
 • ▪  Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
 • Premiul "Cluj-Napoca - oraş al inovării"
 • ▪  Forumul Inventatorilor Români, Iaşi
 • Premiul Societăţii absolvenţilor UTCN "Ad Absolutum"
 • ▪  Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava
 • Premiul "Centrului Universitar Nord Baia Mare"
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă-INCD INSEMEX, Petroşani
 • Premiul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism
 • ▪  Universitatea ”Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu
 • Premiul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare
 • ▪  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Szilard Molnar, Levente Tamas - TOF NORMAL ESTIMATION FOR PULSE BASED TOF CAMERA USING CNN
 • Premiul Facultăţii de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică
 • ▪  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Tompos Alpar, Andrei-Mihai Groza, Porondi-Racz Attila, Bogdan Tudor Gal, Christian Andrei Gafencu, Kecskes Cristian Laurențiu, Gabriel-Aurelian Moldovan, Ionuț George Moldovan, Radu Mihai Popa, drd. ing. Thomas-Imre-Cyrille Buidin, drd. ing. Mihai-Vasile Turc, drd. ing. Irina Duma - PROIECTAREA, DEZVOLTAREA ŞI TESTAREA UNUI MONOPOST ELECTRIC DE TIP FORMULA STUDENT
 • Premiul Facultăţii de Construcţii
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, INCDTIM, Cluj-Napoca
 • Premiul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • ▪  Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. dr. Octavian Fodor”, Cluj-Napoca - Mocan Lucian Constantin, Iancu Cornel, Mocan Teodora, Matea Cristian Tudor - Procedeu de obţinere a nanostructurilor funcţionalizate de tip GNP-TA-NGF
 • Premiul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM, Bucureşti - Cristina Nistor, Cătălin Mihăescu, Cristian Petcu, Raluca Ianchis, Ioana Gifu, Elvira Alexandrescu - Process for the preparation of a product with thermal energy storage properties based on a PEG6000 - Silica - Carbon nanotubes composite material with stabilized shape
 • Premiul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM, Timişoara
 • Premiul Facultăţii de Inginerie Electrică
 • ▪  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Bucureşti
 • Premiul Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei
 • ▪  Universitatea din Petroşani
 • Medalii de aur şi Pro Invent
 • Diplome de excelenţă
 • Premii oferite de entităţile participante
 • Premii pentru studenţi
 • Secţiunea Studenţi
 • ▪  Premiul I - Studenţii participanţi din cadrul Universităţii "Politehnica" Timişoara
 • ▪  Premiul II - Studenţii participanţi din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
 • ▪  Premiul III - Studenţii participanţi din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Fiecare entitate participantă poate oferi premii altor entităţi participante în cadrul Salonului.

Preşedinte:
Prof. dr. ing. Dr. H. C. mult. Radu Munteanu
Preşedintele de onoare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Secretar al Comisiei de jurizare:
Prof. dr. ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Membri:

Prof. dr. ing. Adam Rylski
Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia

C.S. I dr. biochim. Radu Albulescu
Institutul Naţional de C-D Chimico-Farmaceutică I.C.C.F., Bucureşti

Adriana Aldescu
Şef Serviciu Examinare Preliminară, Administrare brevete naţionale şi europene – Direcţia Brevete de Invenţie şi Informaţii Tehnologice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci OSIM

Prof. dr. ing. Paul Bechet
Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", Sibiu

C.S. II dr. ing. Anca Becze
INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000, Bucureşti

Ş. l. dr. ing. Corneliu Birtok-Băneasă
Universitatea "Politehnica" Timişoara

Prof. dr. ing. Alexandru Bitoleanu
Universitatea din Craiova

Dr. Octavian Buiu
INCD pentru Microtehnologie - IMT, Bucureşti

Dr. Viorica Chiurciu
Preşedinte C.A. - Director General, SC Romvac Company SA

Prof. dr. Nicolae Constantea
Centrul de Transfer Tehnologic, Spitalul Clinic Municipal din Cluj-Napoca

Daniela Dragomir
Şef Serviciu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Serviciul Comunicare şi Marketing Operaţional, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci OSIM

Prof. dr. ing. Valeriu Dulgheru
Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. habil. Irina Fierăscu
INCD pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM, Bucureşti

Dr. ing. Artur Găman
Director General, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX, Petroşani

Prof. dr. ing. Oana Gângu
Universitatea din Craiova

Conf. dr. Viorica Gladchi
Universitatea de Stat din Republica Moldova

Prof. dr. ing. Adrian Graur
Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava

Prof. dr. ing. Sorin Dan Grigorescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Dr. ing. Andreea Hegyi
INCD URBAN-INCERC

Ş. l. dr. Georgiana Horincar
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi

Dr. ing. Iulian Ilie
INCD pentru Mecatronică şi Tehnica Masurării, Bucureşti

Conf. dr. ing. Lefkovits László
Universitatea Sapientia, Târgu Mureş

Specialist superior Eugeniu Livădaru
Institutul de Fitotehnie Porumbeni, Republica Moldova

Prof. dr. ing. Daniela Manea
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Dr. ing. Camelia Marinescu
Ministerul Cercetării şi Inovării

Prof. dr. Narcisa Mederle
Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I", Timişoara

Prof. dr. ing. Dan Milici
Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava

C.S. dr. principal I Teodora Mocan
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

Dr. ing. Ana-Maria Mocioiu
INCD pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR, Pantelimon, Ilfov

Ş. l. dr. Lidia Munteanu
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Mihai Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Sorin Muşuroi
Universitatea "Politehnica" Timişoara

Prof. dr. ing. Valentin Năvrăpescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Acad., Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeş
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Gabriel Oltean
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Florin Oniga
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Conf. dr. Anca Pop
AC Helcor SRL, Baia Mare

Prof. dr. ing. Mihaela Popescu
Universitatea din Craiova

Conf. dr. ing. Emil Pricop
Universitatea de Petrol-Gaze, Ploieşti

Lector univ. Anca Daniela Raiciu
Universitatea "Titu Maiorescu", Preşedinte patronat PLANTA ROMANICA, Bucureşti

Prof. dr. ing. Sorin Mihai Radu
Universitatea din Petroşani

Ing. Remi Rădulescu
Societatea Inventatorilor din Banat

Conf. dr. ing., dr. şt. med. Octavian Sajin
Centrul Naţional de Sănătate Publică din Chișinău, Republica Moldova

Conf. dr. ing. Andrei Victor Sandu
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Prof. dr. ing. Niculae Eugen Seghedin
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi (Institutul Naţional de Inventică Iaşi)

Prof. dr. ing. Augustin Semenescu
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

Prof. dr. ing. Sonia Socaci
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Mihail Ţîţu
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Dr. Marian Velcea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti. Asociaţia "Justin Capră"

Ş. l. dr. Ştefan Cristian Vesa
Director Departament de Cercetare, Dezvoltare şi Invovare
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Luige Vlădăreanu
Institutul de Mecanică a Solidelor, Academia Română, Bucureşti

Prof. dr. ing. Dan-Cristian Vodnar
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Președintele salonului:
Prof. dr. ing. Vasile Ţopa
Rector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Membri:

Prof. dr. ing. Dr. H. C. mult. Radu Munteanu
Preşedintele Juriului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Dan Silviu Mândru
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Daniela Popescu
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Florin Oniga
Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Radu A. Munteanu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeș
Director, Direcţia pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UTCN

Prof. dr. ing. Cornel Ciupan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

MBA - ing. Liliana Pop
Director, Centrul pentru Transfer Tehnologic şi de Cunoştinţe al UTCN

Mirela Boțan
Director, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Alina Badiu
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN


Secretariat tehnic:

Ş. l. dr. ing. Emanuela Pop
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Ş. l. dr. ing. Mihai Steopan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Gradin Gheţi
Coordonator IT, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Adina Damian
Referent Design, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Ing. Daniel Sîrb
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Răzvan Nicu
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Sandu Cimponeriu
Referent, Biroul de Imagine şi Comunicare al UTCN

Dan Colţea
Director, Biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Mariana Moldovanu
Şef atelier multiplicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca